Zaměstnanec může pracovní poměr ukončit písemnou výpovědí kdykoliv, a to i bez udání výpovědního důvodu. Podívejme se v praktických příkladech, jaké situace při podání výpovědi mohou nastat a s čím počítat.

Paní Nováková a dvouměsíční výpovědní lhůta

  • Paní Nováková je starobní důchodkyně
  • Pracuje na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
  • Ačkoli je v důchodu, je povinna ukončit pracovní poměr uplynutím dvouměsíční výpovědní lhůty
  • Ta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi

Pan Dvořák a unáhlená výpověď

  • Pan Dvořák se rozčílil a dal svému zaměstnavateli písemnou výpověď
  • Po týdnu se rozhodl, že svou výpověď odvolá
  • To však nelze, s odvoláním by musel zaměstnavatel souhlasit

Paní Krásná a smlouva na dobu neurčitou

  • Paní Krásná má se zaměstnavatelem uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou na dva roky
  • Chce však pracovní poměr po roce ukončit, a proto musí podat výpověď
  • I pracovní poměr na dobu určitou lze ukončit výpovědí, nemusí být dodržena sjednaná doba pracovního poměru. 

 

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *