Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde.

Jste-li pojištěnec ve věku nad 18 let a staráte se aktivně o své zdraví a navíc doporučíte někomu dalšímu, aby se přihlásil k pojišťovně ZP MV ČR od 1.1.2020 a zároveň pokud jste jako klient pojišťovny obdržel od 11.4. 2020 do 15.6.2020 od ZP MV ČR poukaz „Zdraví s 211“, můžete čerpat příspěvek ve výši až 1000 Kč na následující položky:
1. permanentka na cvičení – např. fitness, plavání, aerobic, aqua aerobic, kolektivní sport,
2. vstup do solné jeskyně nebo polaria,
3. léčivé přípravky, vitamíny, doplňky stravy, zakoupené v lékárně (včetně internetové – nezbytné je předložení dokladu o provedené platbě); nelze využít na doplatky,
4. zdravotnické prostředky nebo výrobky na podporu zdraví zakoupené v lékárně nebo v prodejně zdravotnických potřeb; nelze využít na doplatky,
5. dioptrické brýle (skla i obruby), kontaktní čočky (zakoupené v lékárně, prodejně zdravotnických potřeb nebo ve specializovaných prodejnách optiky), nesmí se jednat o doplatek na zdravotnický prostředek,
6. očkování, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
7. rehabilitace ve zdravotnickém zařízení, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
8. stomatologické výkony a protetika nehrazené z veřejného zdravotního pojištění,
9. příspěvek na operace nehrazené z veř. zdrav. poj. (kromě kosmetických),
10. preventivní vyšetření osteoporózy denzitometrem,
11. preventivní vyšetření kardiovaskulárního systému,
12. preventivní sportovní prohlídka,
13. příspěvek na školky a školy v přírodě, dětské tábory pro své děti od 4 do 15 let věku.

Konkrétní podmínky:

a) poukaz „Zdraví s 211„ bude vydán pouze po předložení originálu „čestného prohlášení“ podepsaného osobou, která na základě doporučení stávajícího pojištěnce podala přihlášku k ZP MV ČR s termínem zahájení pojistného vztahu od 1. 1. 2020
b) poukaz je možné vydat pouze po předložení podepsaného čestného prohlášení,
c) čestné prohlášení musí být podepsáno v období od 11. 4. 2020 do 15. 6. 2020, formulář čestného prohlášení je k dispozici na //www.zpmvcr.cz/prevence/ a nebo na pracovištích,
d) poukazy budou vydávány v období od 11. 4. 2020 do 15. 6. 2020, a to vždy pouze jeden poukaz k jednomu čestnému prohlášení.
e) v případě, že stávající pojištěnec předloží současně více čestných prohlášení, obdrží stejný počet poukazů,
f) počet předložených čestných prohlášení týmž pojištěncem v období od 11. 4. 2020 do 15. 6. 2020 není limitován,
g) poukaz je možné vyzvednout jedině osobně na všech pracovištích ZP MV ČR,
h) evidence poukazů bude zajištěna jednou číselnou řadou pro ZP MV ČR,
i) příspěvek bude poskytnut pouze pojištěnci, který nejpozději do 22. 6. 2020 doručí osobně nebo poštou (o datu doručení rozhoduje podací razítko ZP MV ČR na podatelně) na ZP MV ČR níže uvedené doklady (doklady je nutné předložit současně/jednorázově):
* poukaz „Zdraví s 211“ s vyplněnou částí „Žádost o příspěvek z programu prevence pro pojištěnce“, která je nedílnou součástí poukazu;
* platební doklady o nákupu zboží či aplikaci očkovací látky vystavené v období od 1. 4. 2020 do 22. 6. 2020; v případě uplatnění příspěvku na očkování je nutné předložit platný očkovací průkaz nebo doklad od lékaře, ve kterém bude uvedena očkovací látka, datum aplikace, podpis a razítko lékaře,
* čestné prohlášení doporučené osoby, jejíž číslo je uvedeno v záhlaví poukazu, a které bylo podkladem pro vydání poukazu,
j) ZP MV ČR uhradí příspěvek na účet pojištěnce nejpozději do 30. 6. 2020 po ověření žadatele
k) ZP MV ČR si vyhrazuje právo na vrácení poskytnutého příspěvku v případě dodatečného zjištění, že žadatel o příspěvek přestoupil k jiné zdravotní pojišťovně nebo v případě, že přihláška doporučené osoby k ZP MV ČR bude posouzena jako neplatná.
l) příspěvek lze čerpat za každou novou doporučenou osobu k registraci k ZP MV ČR, a to do max. výše 1000 Kč za každý poukaz,
m) platební doklady za jednotlivé položky a jednotlivé poukazy lze kombinovat do 1000 Kč za jeden poukaz,
n) v případě, že pojištěnec obdrží více poukazů a chce v souladu s předchozím bodem poukazy a platební doklady navzájem kombinovat, musí všechny žádosti o příspěvek včetně příloh dle písm. i) předložit jednorázově,
o) poskytnutí příspěvku není vázáno na zřízení Karty života,
p) o poukaz a příspěvek může žádat i pojištěnec, který již v roce 2020 čerpal některý z příspěvků Programu prevence pro pojištěnce.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *