V novém roce se chystají různé změny, které spadají do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda, důchodci si polepší, v průběhu roku by měla začít platit tzv. otcovská dovolená a rodičovský příspěvek půjde rychleji čerpat.  Ne každý má o novinkách dostatečný přehled, a proto se s nimi můžete seznámit v následujícím článku.

1. Minimální mzda se zvýší na 11.000,– Kč

Pro zaměstnance dobrá zpráva, pro zaměstnavatele už méně. Minimální mzda by se měla postupně zvyšovat až k 40 procentům průměrné mzdy. Od ledna letošního roku bude minimální měsíční mzda 11 000 Kč a minimální hodinová sazba se zvýší na 66 Kč. Do konce roku byla hodinová sazba 58,70 Kč.

Novinkou je i zrušení zvláštní sazby minimální mzdy a zvláštní sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro ty zaměstnance, kteří pobírají invalidní důchod. Nyní už platí jen jedna sazba minimální mzdy pro všechny zaměstnanci. Spolu se sjednocením minimální mzdy se také zvyšuje příspěvek na zaměstnání lidí se zdravotním postižením o 700 Kč.

Protože se zvýší minimální mzda, vzroste logicky i výše slevy na dani za umístění dítěte ve školce. Ta se dá uplatnit ve výši minimální mzdy za rok.

2. Důchodci si polepší o 308,– Kč měsíčně

Poprvé od schválení novely zákona o důchodovém pojištění z července 2021 využila vláda možnost zvýšit důchody nařízením.

Stanoví se:

 • všeobecný vyměřovací základ 27 156 Kč,
 • koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu 1,0396,
 • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 112 928 Kč,
 • základní výměra starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu činí od roku 2021 2 550 Kč,
 • v roce 2021 se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, které jsou přiznané před 1. lednem 2021 zvyšují tak, že základní výměra se zvyšuje na 2 550 Kč o 110 Kč, procentní výměra se zvyšuje o 2,2 % a příplatky k důchodu se zvyšují o 2,2 %.

V průměru by se tak důchody v roce 2021 měly zvednout o 308,– Kč měsíčně.

3. Novinka – „otcovská dovolená“

Ke konci roku 2021 nebo na začátku roku 2021, podle toho, jak rychle bude novinka schválena. Tatínkové by mohli po narození dítěte čerpat dávku tzv. otcovské poporodní péče. Z nemocenského pojištění otce by mu bylo po týden vypláceno 70 % vyměřovacího základu z výdělku. Podpora by to byla stejná, jako výše peněžité pomoci v mateřství. Nástup na otcovskou dovolenou bude možná do šesti týdnů od narození dítěte a otec musí být doma celý týden bez přerušení.

4. Rychlejší čerpání rodičovského příspěvku

Také lepší a pružnější čerpání rodičovského příspěvku je novinka, která by měla začít platit v průběhu roku 2021. Měla by se zrušit horní hranice měsíční výše rodičovského příspěvku a matka nebo otec budou moci čerpat dávku až do výše peněžité pomoci v mateřství, což je zhruba 32 000 Kč. Nově se bude moci volit výše čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 Kč měsíčně a tím pádem si zkrátit dobu čerpání na tři roky i u těch rodin, které nedosáhli na peněžitou pomoc v mateřství.

Velmi pozitivní novinkou je sledování docházky dítěte do předškolních zařízení. Nyní se sleduje docházka u dětí mladších dvou let, které mohou v takových zařízeních pobývat pouze 46 hodin měsíčně. Nyní se bude sledovat jen řádná péče v rodině.

5. Ve zdravotnictví se zvýší platy

Od nového roku dojde k navýšení platových tarifů zaměstnanců ve zdravotnictví o 10 %. Tím má být zvýšena motivace pro zdravotnický personál, aby lékaři a sestry neodcházeli mimo obor zdravotnictví nebo za prací do zahraničí.

6. Změny v nemocenském pojištění

Pro rok 2021 jsou následující redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu:

 • první redukční hranice je 942 Kč,
 • druhá redukční hranice je 1 412 Kč,
 • třetí redukční hranice je 2 824 Kč.

Částka rozhodného příjmu, která je potřebná pro účast na nemocenském pojištění je v roce 2021 neměnná 2 500 Kč.

7. Veřejná služba

Kvůli zavedení veřejné služby musí připravit úřad práce spolupracovat s obcemi a dalšími subjekty a promítnou ji do výše příspěvku na živobytí u těch lidí, kteří dlouhodobě pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi. Pokud bude osoba vykonávat veřejnou službu, dostane větší příspěvek na živobytí.

8. Změny v pojistném na sociální zabezpečení

Od 1. ledna 2021 jsou sazby pojistného na sociální zabezpečení následující:

 • zaměstnavatel 25 % z vyměřovacího základu (2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti),
 • zaměstnanci 6,5 % z vyměřovacího základu,
 • osoby samostatně výdělečně činné je to 29,2 % z vyměřovacího základu (28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, pokud je osoba účastna důchodového pojištění),
 • osoba samostatně výdělečně činná účastna nemocenského pojištění platí 2,3 % z vyměřovacího základu
 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 28 232 Kč,
 • maximální vyměřovací základ pro zaplacení pojistného je 1 355 136 Kč,
 • daňový základ, který zakládá účast na důchodovém pojištění OSVČ, která svou činnost vykonávala jako vedlejší je v roce 2021 67 756 Kč,
 • OSVČ na hlavní činnost mají minimální měsíční vyměřovací základ za kalendářní měsíc, ve kterém byl podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021 pro placení záloh na pojistné částku 7 058 Kč (minimální záloha na pojistné je 2 061 Kč)
 • OSVČ na vedlejší činnost má minimální měsíční vyměřovací základ za kalendářní měsíc, ve kterém byl podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021 částku 2 824 Kč (minimální záloha na pojistné je 825 Kč).

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *