Příspěvek na vyšetření okultního krvácení ve stolici

Rakovina tlustého střeva postihuje každoročně stále více osob, Česká republika patří přitom mezi země s nejvyšším výskytem tohoto onemocnění vůbec. Hlavními příčinami rakoviny tlustého střeva jsou nevhodné stravovací návyky, zejména nadbytek tuků a nedostatek vlákniny ve stravě, dále přítomnost polypů ve střevech a v neposlední řadě i věk. Výskyt rakoviny tlustého střeva prudce stoupá po 50. roce věku, nárůst lze zaznamenat již po 40. roce věku.

Vojenská zdravotní pojišťovna připravila pro své klienty ve věku 40–50 let příspěvek na test okultního krvácení ve stolici nebo jiné standardizované vyšetření se stejným účelem. Výhodou tohoto testu je to, že nemusíte nikam chodit, můžete ho provést doma a u některých typů testů znáte výsledek během několika minut. Pozitivní výsledek testu přitom automaticky neznamená, že pacient trpí rakovinou, typ onemocnění se prokáže až po následném provedení kolonoskopie.

Jako u každého typu rakoviny je i u karcinomu tlustého střeva a konečníku důležitá prevence. Čím ranější stadium nemoci, tím méně radikální léčba a vyšší pravděpodobnost uzdravení. Příspěvek ve výši 150,– Kč je poskytován jednou ročně, představuje tedy ideální prevenci pro ohroženou věkovou skupinu, pro klienty nad 50 let je vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvek na mamografické vyšetření

Rakovina prsu je nejčastější nádorové onemocnění u žen na celém světě, Česká republika je na tom v oblasti výskytu karcinomu prsu hůře, než je dosavadní průměr Evropské unie.

Ačkoli její výskyt stoupá, stoupá i naděje na vyléčení a klesá úmrtnost. Nejdůležitějším faktorem v úspěšnosti léčby je přitom stadium nemoci, v němž byla rakovina odhalena, důraz je tedy kladen na prevenci. Kromě pravidelného samovyšetření prsu, které by měla každá žena provádět, je vhodné absolvovat i sonografické a mamografické vyšetření. Z veřejného zdravotního pojištění je hrazené mamografické vyšetření u všech žen starších 45 let, a to jedno za dva roky.

Vojenská zdravotní pojišťovna připravila pro své klientky ve věku 40–45 let příspěvek ve výši 800,– Kč na preventivní mamografické vyšetření. Podmínkou pro získání příspěvku je zároveň to, že výsledek musí žena odevzdat svému ošetřujícímu lékaři.

Příspěvek pro zaměstnance na rizikových pracovištích

Vojenská zdravotní pojišťovna připravila bezplatná vyšetření nebo očkování po klienty, kteří pracují na rizikových pracovištích. Jedná se o vojenská, výzkumná a další zařízení, kterým byl přiznán statut rizikového pracoviště.

Jedná se například o vyšetření zaměřené na vliv hlučného prostředí, tedy screeningovou audiometrii prováděnou 6 měsíců po nástupu do zaměstnání, do 40 let věku jedenkrát ročně a nad 40 let jednou za dva roky.

Součástí tohoto programu je i očkování proti virové hepatitidě nebo klíšťové encefalitidě, v obou případech s přeočkováním po několika letech.

Vyšetření mohou být zaměřena i na působení karcinogenů – jedná se o cytogenetické vyšetření odchylky na úrovni chromozomů (chromozomální aberace) a imunologické vyšetření. Stejná vyšetření mohou odhalit i škodlivé účinky ionizujícího záření.

Dalším možným vyšetření je komplexní alergologicko-imunologické vyšetření nebo komplexní neurologické vyšetření při vystavení výparů toluenu po dobu delší než 10 let.

Kde se dozvědět více

  • https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/

Diskuze k příspěvku má už 1 komentářů

  1. Radka Jouklová Odpovědět

    Prosím jak je to s pokojem po porodu nadstandardní. Má maminka nějakou slevu když je pojištěna u Vaší pojišťovny???Děkuji

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *