Odchod do předčasného starobního důchodu je individuální rozhodnutí. Vždy je nutné zvážit konkrétní životní situaci a důkladně si promyslet, zda a případně o jak dlouhou dobu jít do důchodu dříve. Předčasný starobní důchod se bude trvale krátit, dále je třeba vzít v úvahu, že do doby dosažení důchodového věku jsou příjemci předčasného starobního důchodu omezeni v možnostech případného přivýdělku.

Máte nárok na odchod do důchodu například až v roce 2021, avšak uvažujete odejít z práce dříve? Předčasný odchod je možný za předpokladu, že jste minimálně 35 let hradili pojištění.  Pro předčasný starobní důchod totiž platí, že minimální doba důchodového pojištění se stanoví výhradně podle roku, ve kterém občan dosáhne důchodového věku.

Maximální doba, o kterou je možné jít do důchodu dříve, je závislá na důchodovém věku

Snadno pomocí důchodové kalkulačky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) je možno zjistit, od kdy můžete o důchod žádat.

V zákoně však stojí, že „Je-li důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o 3 roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku“.

V praxi tedy platí, že:

  • pokud má občan 63 let a 8 měsíců, může jít do důchodu nejvýše o 3 roky a 8 měsíců dříve.
  • pokud má občan 64let a 2 měsíců, může jít do důchodu nejvýše o 4 roky a 2 měsíců dříve.
  • teprve lidé, jejichž důchodový věk je 65 let mají právo na předčasný důchod o 5 let dříve.

 

Příklady výpočtu předčasného starobního důchodu přiznaného v roce 2021

Pan Novák

Pan Novák se narodil  1. 6. 1957 – jeho důchodový věk je 63 let a 8 měsíců, dosáhne ho tedy 1. 2. 2021.  K 17. 2. 2021 – o bezmála tři roky dříve –  odejde do předčasného starobního důchodu (tj. přesně o 1 080 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 12 devadesátidenních úseků). K tomuto datu získal celkem 40 let pojištění, za každý rok pojištění činí sazba procentní výměry důchodu 1,5 % výpočtového základu, tj. 60 % (40 x 1,5%). Jeho výpočtový základ je 14 000 Kč. Za 1 080 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 14,4 % výpočtového základu (4 x 0,9 % + 4 x 1,2 % + 4 x 1,5% = 14,4 %). Po snížení o 14,4 % činí sazba procentní výměry 45,6 %. Procentní výměra důchodu tedy činí 6 384 Kč (45,6 % ze 14 000 Kč). Základní výměra v roce 2021, stejná pro všechny důchody, je 2 700 Kč. Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 9 084 Kč (6 384 a 2 700).

Pan Dvořák

Pan Dvořák se narodil 1. 2. 1955 – jeho důchodový věk je 63 let a 4 měsíce, dosáhne ho tedy 1. 6. 2021. Potřebná doba pojištění je 34 let. K 1. 1. 2021 – o cca pět měsíců – odejde do předčasného starobního důchodu (tj. přesně o 152 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 2 započaté devadesátidenní úseky). K tomuto datu získal celkem 40 let pojištění. Jeho výpočtový základ je 14 000 Kč. Sazba procentní výměry důchodu činí za každý rok pojištění 1,5 % výpočtového základu, tj. 60 % (40 x 1,5%). Za 152 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 1,8 % výpočtového základu (2 x 0,9 %). Po snížení o 1,8 % činí sazba procentní výměry 58,2 %. Procentní výměra důchodu tedy je 8 148 Kč (58,2 % ze 14 000 Kč). Základní výměra v roce 2021, stejná pro všechny důchody, je 2 700 Kč. Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 10 848 Kč (8 148 a 2 700).

 

Za jakých podmínek si lze při předčasném starobním důchodu přivydělat

Při výplatě předčasného starobního důchodu není možné až do data dosažení důchodového věku vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění. Je ale možné si přivydělat. Výplatě předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku nebrání takové činnosti, které nepodléhají odvodům na sociální/důchodové pojištění.

Jsou to:

  • zaměstnání malého rozsahu, kde příjem nedosahuje 2 500 Kč měsíčně,
  • činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč,
  • výkon samostatné výdělečné činnosti v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění (což je v roce 2021 do výše ročního příjmu 71 950 Kč).

Po dosažení důchodového věku toto již neplatí. Od té doby se na člověka pohlíží jako na důchodce. To znamená, že může vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tj. podnikat či pracovat, a to v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou i neurčitou.

 

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *