Úmrtí manželského partnera patří k velmi náročným životním situacím. Česká správa sociálního zabezpečení vyvrací na svých webových stránkách časté mýty, s kterými se jejich pracovníci setkávají při žádání o vdovský či vdovecký důchod.

Dle zkušeností České správy sociálního zabezpečení pozůstalí často nemají správné informace o pozůstalostních důchodech. Mýty, kterým lidé věří, se týkají nároku na důchod, trvání a výši důchodu, způsobu, jak důchod získat i osob, které mají ze zákona na důchod nárok.

Za jeden z nejrozšířenějších omylů Česká správa sociálního zabezpečení označuje neznalost legislativy o souběhu důchodů, která často vede ovdovělou osobu k rozčarování nad faktickou výší přiznaného důchodu. Mnoho lidí žije v omylu, že po ovdovění bude pobírat dva důchody, svůj důchod a důchod, který pobíral zesnulý manžel či manželka. Pravda je však ta, že při souběhu důchodů se vdovský a vdovecký důchod vypočítává jiným způsobem a v praxi pak pozůstalý dostává někdy nepříliš vysokou částku.

Jak se vypočítává pozůstalostní důchod při souběhu důchodů

Důchod se skládá ze dvou částí: základní výměry a procentuální výměry. Základní výměra je u všech důchodů stejná, momentálně činí 2440,- Kč.  Výše procentuální výměry se liší vzhledem k výšce platu a době důchodového pojištění. V případě souběhu důchodů se nejdřív z důchodu zesnulého vypočítá důchod vdovský či vdovecký (polovina procentuální výměry důchodu zesnulého), pak se srovná výše procentuální výměry důchodu pozůstalého s vypočítaným vdovským či vdovecký důchodem. Vyšší částka se pak vyplácí celá a z nižší procentuální výměry se vyplácí její polovina. Základní výměra se započítá jen jednou.

V praxi může výpočet reálného pozůstalostního důchodu vypadat takto:

Pozůstalý bral starobní důchod ve výši 10 540,- Kč  a zesnulý pobíral důchod 13 500,-Kč. Od obou důchodů odečteme základní výměry a dostaneme se k číslům 8 100,-Kč a 11060,-Kč. Následně vypočítáme pozůstalostní důchod a to tak, že procentuální výměru důchodu zesnulého 11060,-Kč vydělíme dvěma a dostaneme pozůstalostní důchod ve výši 5530,-Kč. Nyní porovnáme pozůstalostní důchod 5530,-Kč s procentuální výměrou starobního důchodu 8100,-Kč.  Vyšší výměru 8 100,- Kč započítáme celou,  nižší výměru 5530,-Kč vydělíme dvěma.  K celkové sumě připočteme též základní výměru ve výšce 2240,- Kč.  Výpočet pak bude vypadat takto:

8100 +(5530 :2)+2240 =13305

Pozůstalý si tak ke svému starobnímu důchodu 10 540Kč,-, polepší částkou 2765,-Kč a bude dostávat důchod v celkové výši 13305,- Kč.

Nárok na pozůstalostní důchod zakládá jen instituci manželství

I když pro řadu lidí instituce manželství ztrácí na významu, v souvislosti s vdovskými a vdoveckými důchody je nutné vědět, že nárok na jejich vyplácení vzniká pouze v manželství. Pokud žijete jako partneři, jakkoliv váš vztah může být dlouhý a věrný, v případě že váš partner zemře, nemáte nárok na vdovský ani vdovecký důchod. Toto platí též o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví, kterým tento legislativní status nárok na pozůstalostní důchod rovněž nezakládá.

Naopak, manželství může být velmi krátké, přivedeme-li to do extrémů může trvat jen pár dní, v případě že jeden z manželů zemře, jeho manželský partner má nárok na pozůstalostní důchod. Paradoxní fakt je i to, že manželé spolu nemusí sdílet společnou domácnost klidně i řadu let. Pokud zůstávají formálně v manželském svazku, mají stále nárok na pozůstalostní důchod, v případě že jeden z manželů zemře. Pro nárok na  vdovský a vdovecký důchod je rozhodující jen ten fakt, že jsou před zákonem manželé bez ohledu na to, zda spolu fakticky žijí.

Další důležitá informace o vdovských a vdoveckých důchodech je například to, že nárok na jejich vyplácení je v úzkém propojení s důchodovým pojištěním. Dle České správy sociálního zabezpečení se někteří lidé mylně domnívají, že na pozůstalostní důchody se potřebná doba pojištění nevztahuje. Pravdou však je, že až na úmrtí vlivem pracovního úrazu, důchodové pojištění má zásadní vliv na nárok na pozůstalostní důchod. Pokud zesnulý nesplnil dobu zákonem stanoveného pojištění potřebnou na nárok pro stařecký nebo invalidní důchod např. kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti, pozůstalý na vdovský nebo vdovecký důchod nebude mít nárok.

Kde se dozvědět více

Další informace týkající se vdovského nebo vdoveckého důchodu lze získat na České správě sociálního zabezpečení.

http://www.cssz.cz/cz/duchodci

 

 

 

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *