Česká správa sociálního zabezpečení informuje na svých webových stránkách, jaké jsou výdělečné možnosti pracujícího důchodce.

Obecně platí, že při dosažení důchodového věku lze pracovat bez omezení. Důchodce si může vybrat zda bude při práci pobírat důchod v plné výši, poloviční a nebo žádný. Jeho volba bude mít vliv na růst vyměřovacího základu pro důchod. Pro předčasného důchodce je možnost přivýdělku limitovaná na výdělečné činnosti malého rozsahu, které nezakládají nárok na důchodové pojištění.

Musím odejít do důchodu, když dosáhnu důchodového věku?

Odejít do důchodu při dosažení důchodového věku je právo, nikoliv povinnost. I po dosažení důchodového věku, lze dále pokračovat ve výdělečné činnosti. Pokud se rozhodnete pokračovat v práci, máte několik možností, z kterých si vybrat: Pracovat bez pobírání důchodu, nebo pracovat a zároveň pobírat důchod, a to buď v plné, nebo poloviční výši. Vaše volba se pak bude promítat do zvyšování výměry důchodu.

Důchodce, který vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění a zároveň pobírá důchod v plné výši, zvyšuje výměru důchodu o 0,4% výpočtového základu za 360 kalendářních dnů této činnosti. Zvýšení probíhá na žádost důchodce, neprovádí se automaticky. Žádost je nejlépe podat na Okresní správu sociálního zabezpečení.

Důchodce, který vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění a zároveň pobírá důchod v poloviční výši, zvyšuje procentní výměru důchodu o 1,5 % za každých 180 kalendářních dnů této činnosti. O toto zvýšení je třeba rovněž žádat na Okresní správě sociálního zabezpečení. Možnost polovičního důchodu však není v praxi velmi využívána.

Pokud občan pří dosažení důchodového věku důchod nepobírá, pouze vykonává práci, která mu zakládá nárok na důchodové pojištění, zvyšuje procentní výměru důchodu o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výkonu této činnosti. Tímto způsobem se procentní výměra důchodu navýší nejvýrazněji (6 % za 360 dní výdělečné činnosti).

Přivýdělek a předčasný starobní důchod 

Při odchodu do předčasného důchodu nesmí občan vykonávat výdělečnou činnost zakládající na účast v důchodovém pojištění až do dosažení řádného důchodového věku. Pokud k tomu dojde, výplata předčasného důchodu se zastaví.

I lidé v předčasném důchodu však mají možnost přivýdělku. Mohou vykonávat např. zaměstnání malého rozsahu, kdy příjem nedosahuje 2500 Kč měsíčně, pracovat na dohodu o provedené práce, pokud výše příjmu nepřesáhne 10 000 měsíčně nebo podnikat v rozsahu, který nezaloží účast na důchodovém pojištění. (tj. v roce 2020 do výše ročního příjmu 64 813 Kč).

Od dosažení důchodového věku pro předčasného důchodce platí stejná pravidla a možnosti jako pro řádného důchodce a může vykonávat výdělečnou činnost a vydělávat si (souběžně s pobíráním důchodu) bez omezení.

 

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *