Máte platit v dubnu, květnu nebo srpnu? Spěchat s přehledem o příjmech a výdajích musí zejména malí podnikatelé a ti, co nepodávají daňové přiznání. Naopak ti, kdo mají daňového poradce, mají času dost. 

Pro většinu osob samostatně výdělečně činných je nejzazším termínem datum 4. května 2020. Termín je závislý na lhůtě pro podání daňového přiznání. OSVČ musí předložit pojišťovně Přehled nejdéle do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok.

OSVČ, které nemusí podávat daňové přiznání za rok 2020, musí podat své zdravotní pojišťovně Přehled do 8. dubna 2020.

Jestliže podnikateli zpracovává daňové přiznání jeho daňový poradce, je pro něj poslední termín pro podání Přehledu za rok 2020 až 3. srpen 2020. Tuto skutečnost, ale musí předložit zdravotní pojišťovně do 30. dubna 2020, např. předložením kopie plné moci, kterou zmocnil daňového poradce ke zpracování daňového přiznání.

Částku pojistného si musí plátce vypočítat sám jako 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.

Kdy pojistné zaplatit?

Od data, kdy byl podán přehled se také odvíjí termín na zaplacení doplatku pojistného. Rozdíl mezi uhrazenými zálohami a vypočteným pojistným se musí zaplatit nejpozději vždy do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled. Počítají se pouze pracovní dny.

Dnem platby pojistného není den, kdy plátce odeslal peníze z účtu, ale den, kdy jsou peníze připsány na účet konkrétní pojišťovny, pokud budete platit složenkou, počítejte s delší časovou rezervou.

Osoby, které nepodávají daňové přiznání musí mít pojištění doplacené do 16. dubna 2020.

Podnikatelé s daňovým poradcem datum svého doplatku pojistného počítají od svého data podání Přehledu; maximálně to může být 11. srpen 2020

Pokud vznikne naopak přeplatek, považuje se podání Přehledu automaticky jako žádost o jeho vrácení (pokud plátce nežádá o použití přeplatku na úhradu zálohy na další pojistné období). Přeplatek vrací pojišťovna do jednoho měsíce.

Od měsíce, kdy byl nebo měl být podán Přehled se musí platit zálohy na zdravotní pojištění v nové výši, která je patrná z přehledu. Minimální částka v roce 2020 je 1797 Kč. Tuto částku musí platit všechny OSVČ, které hradí zálohy na pojistné a musí dodržet minimální vyměřovací základ.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *