Nechodí Vaše děti ve škole nebo ve školce na obědy, protože Vám na jejich zaplacení chybí finance? Pokud tomu tak je, nabízí se ideální řešení této nepříjemné situace.

Pro rodiče a zákonné zástupce dětí, kteří pobírají pomoc v hmotné nouzi, je určena pomoc z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci. Ten slouží pro osoby a domácnosti ohrožené chudobou a sociálním vyloučením. Pomoc je poskytována formou přímé distribuce potravin a základního materiálního zboží konečným příjemcům.

Navrhované opatření tohoto programu má za cíl zajistit dětem ze sociálně slabých rodin pravidelnou stravu formou teplého oběda ve školních jídelnách. Jedná se o děti ve věku od 3 do 15 let, které navštěvují mateřské a základní školy. Pokud jsou jejich zákonní zástupci v hmotné nouzi, mohou tento příspěvek čerpat.

Systém je jednoduchý – škola identifikuje ve svých podmínkách děti ze sociálně slabých rodin, které nechodí na oběd a jejich rodičům  nabídne bezplatnou potravinovou pomoc ve formě úhrady obědů ve školní jídelně. Ověření způsobilosti příjemců by mělo proběhnout na základě komunikace školy s rodiči dítěte, kteří doloží svoji tíživou sociální situaci potvrzením o hmotné nouzi od Úřadu práce.

Může se zdát, že se jedná o řešení problému pro malou skupinu obyvatel. Nicméně dětí v rodinách, které jsou odkázány na dávky hmotné nouze, je v současnosti v České republice více než sto tisíc.

Diskuze k příspěvku má už 1 komentářů

  1. dvořáčková Odpovědět

    Dobrý den, jak mohu pomoci já, když nejsem rodič, ale vím o dětech, které mají evidentně hlad a obědy by potřebovaly.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *