Nejčastějším dotazem, který v dnešních dnech kladou budoucí absolventi středních a vysokých škol je, zda musí či nemusí  začít pojistné na sociální zabezpečení platit.

Níže tedy naleznete seznam těch nejtypičtějších a nejčastějších situací, ve kterých se studenti a absolventi v těchto dnech nacházejí.

 

Ukončení studia:

 • ukončením studia povinnost odvádět pojistné nevzniká – to vzniká až zahájením výdělečné činnosti
 • Pokud zůstane absolvent nezaměstnaný (ať už se zaeviduje na úřadu práce či nikoli) – pojistné na sociální pojištění odvádět nemusí
 • Je však zde možnost přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění (tato doba se pak bude počítat pro důchod)

 

Po nástupu do zaměstnání:

 •  Když absolvent nastoupí do zaměstnání, hradí za něj sociální pojistění zaměstnavatel
 • Pokud však příjem nedosahuje 2 500 Kč za kalendářní měsíc, nebo při činnosti vykonávané na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč, zaměstnavatel tuto povinnost ze zákona nemá

 

Zahájení samostatného podnikání:

 • zahájení samostatné výdělečné činnosti je vždy potřeba oznámit okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa bydliště
 • Pokud je podnikání hlavní výdělečnou činností, placení důchodového pojištění je povinné
 • Pokud je podnikání činností vedlejší, povinnost odvádět důchodové pojištění je závislé na výši příjmů

 

 Prázdninová brigáda:

 • Je-li prázdninová brigáda činností, která zakládá účast na pojištění, plní povinnosti vůči ČSSZ za studenta zaměstnavatel
 • Období takové brigády pak může být započítáno pro nárok na budoucí důchod

 

 Vycestování do zahraničí:

 • pokud nejsou studenti výdělečně činní, nemají vůči ČSSZ žádnou povinnost (ani ohlašovací)
 • pro práci v rámci EU platí pro sociální zabezpečení evropská koordinační pravidla, která určují, do kterého systému sociálního zabezpečení se z příjmu bude platit pojistné. Obvykle se platí do systému toho státu, kde je práce vykonávána. 

 

Všechny další a detailnější informace pro studenty a absolventy v oblasti sociálního zabezpečení, nemocenském a důchodovém pojištění a nárocích na dávky naleznete ZDE 

 

 

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *