Konec roku s sebou již tradičně nese starosti ohledně daňové povinnosti. Spousta podnikatelů právě ke konci roku řeší její optimalizaci. Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů fyzických a právnických osob umožňuje podnikatelům získat určité daňové úlevy a výhody. Kde je možné tedy ušetřit.

1.Dary neboli poskytnutí bezúplatného plnění

Pokud je to ve Vašich možnostech, jedním způsobem, jak ušetřit, je poskytnutí daru. Zaprvé pomůžete dobré věci, zároveň si však si můžete hodnotu poskytnutého bezúplatného plnění odečíst od základu daně jako nezdanitelnou část základu daně podle §15 zákona o dani z příjmů. Je možné si takto odečíst dary poskytnuté obcím, krajům a jiným organizačním složkám státu, jako i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství apod.

Je však potřeba splnit následující podmínky:

  • hodnota bezúplatných plnění poskytnutých za zdaňovací období v úhrnné výši musí buď přesáhnout 2 % ze základu daně,
  • anebo musí být alespoň v částce 1000 Kč.

 

 2. reklamní předměty

Sleva se dá také uplatnit při nákupu reklamních předmětů. Většina podnikatelů tak před Vánoci obdaruje své obchodní partnery právě reklamními předměty.

Jaké předměty je nutno zvolit:

  • reklamní předmět musí být opatřen jménem, logem, nebo ochrannou známkou podnikatele,
  • hodnota tohoto předmětu nesmí být vyšší než 500 Kč bez DPH,
  • nesmí být předmětem spotřební daně.

 

3. Pracovní oděvy

Každý zaměstnavatel může sám rozhodnout, zda mají jeho zaměstnanci povinnost ochranného oděvu. Slevu na dani lze uplatnit i v tomto případě.

 

Jaká jsou kritéria pracovního oděvu:

  • pracovní oděv nesmí být zaměnitelný s běžným oblečením, tzn. musí mít viditelné a neodstranitelné logo firmy,
  • užívání pracovního oděvu při výkonu zaměstnání by mělo být předepsáno vnitropodnikovou směrnicí, 
  • pracovní oděv by měl mít jednotný styl a měl by existovat zápisový arch o jejich odtržení.

 

4. Registrace ochranné známky

Pokud zaměstnáte osobu se zdravotním postižením, dle §35 zákona o dani z příjmů vám náleží sleva na dani. Výsledná sleva je 18 000 Kč za každého zaměstnance. V případě zaměstnání osoby s těžkým zdravotním postižením je sleva až 60 000 Kč. 

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *