Účastníci důchodového spoření mají možnost požádat si o doplacení pojistného během prvního pololetí 2021. Nejpozději tak musí učinit do 30. června.

V lednu loňského roku vešel v platnost zákon o ukončení důchodového spoření, který poskytuje účastníkům důchodového spoření, aby si individuálně doplatili pojistné na důchodové pojištění. Jestliže tuto možnost využijí, musí nejpozději do pátku 30. 6. 2021 uplatnit žádost na místě, kde mají trvalé bydliště. Žádost je možné podat u okresní správy sociálního zabezpečení. Doplatek pojistného je nutné uhradit nejpozději do 29. 12. 2021.

Účast ovlivní výši důchodu

Účast v systému důchodového spoření má vliv na výši starobního důchodu, který vyplácí stát. Lidé, kteří doplatí rozdíl pojistného na důchodové pojištění, budou mít nárok na vyšší procentní výměru starobního důchodu. Ta bude ve výši 1,5 % výpočtového základu za každý roku doby pojištění. Lidé, kteří nevyužijí možnost doplatit si pojistné, bude výše procentní výměry nižší na 1,2 % za každý rok účasti ve II. důchodovém pilíři. Doplatek za celou dobu účasti na důchodovém spoření se platí obvykle v období let 2013 až 2021. Jestliže občan získá 46 let pojištění a doplatí rozdíl pojistného za dobu tří let ve II. Pilíři, bude procentní výměra jeho důchodu činit 69 % z výpočtového základu za každý rok pojištění 1,5 %. 30. červen je posledním dnem, kdy je možné žádost podat.

 Žádost o sdělení výše doplatku pojistného na důchodové pojištění můžete podat na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na webu ČSSZ nebo k vyzvednutí na OSSZ. Účastník musí vyplnit údaje o své osobě a vlastní číslo plátce, které je přidělené správcem pojistného na důchodové spoření (orgány Finanční správ ČR). V žádosti je nutné označit specifikaci výdělečné činnosti v době účasti žadatele na důchodovém spoření (zaměstnanec, OSVČ, příslušník bezpečnostního sboru atd.). Je možné označit i více možností. Zaměstnanci, vojáci a další příslušníci bezpečnostních sborů musí vyplnit údaje o zaměstnavateli za dobu, kdy se účastnili II. pilíře. OSSZ má po doručení žádosti 90 dnů na vyřízení. Žadatelům pak přijde dopis o výši doplatku pojistného na důchodové pojištění, číslo účtu a informace o lhůtě a způsobu zaplacení doplatku. Za den platby pojistného se přímo považuje den, kdy přišla platba na účet ČSSZ nebo zaplacena v hotovosti na pokladně OSSZ.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *