Za chvíle zde máme nový rok a s tím již tradičně přichází vyplnění tzv. růžového formuláře. S vyplněním Přihlášení poplatníka k dani Vám však pomůžeme. Krok za krokem si vysvětlíme, jak ve vyplňování postupovat. Jako příklad nám poslouží pan Potužník.

Vyplnění formuláře krok za krokem:

Pan Potužník je občanem České republiky, je tedy dostačující, aby vyplnil pouze horní část tabulky.

 

 

 

Pan Potužník je také invalidní důchodce. Na svou invaliditu by si rád uplatnil základní slevu. Poté, co svému zamšstnavateli předložil rozhodnutí OSSZ o přiznání nároku na invalidní důchod prvního stupně s důkazem o jeho trvání, si může zakřížkovat žádost o uplatnění. V tomto případě se vyhovující volba zakřížkuje.

 

Pan Potužník má tři děti – Karlu, Adama a Elenu. Pan Potužník však hodlá uplatnit slevu na své dvě nezaopatřené děti, konkrétně na plnoletou, ale studující dceru Karlu a na nezletilého syna Adama. U Karly je nutno doložit potvrzení o studiu. Třetí dítě, studující dceru Elenu, uplatňuje manželka pana Potužníka, není tak potřeba dokládat její potvrzení o studiu. Naopak je nutné předložit potvrzení vystavené zaměstnavatelem manželky o jejím uplatnění daňového zvýhodnění – musí souhlasit s panem Potužníkem takzvaně zrcadlově tj. Karla N, Elena 2, Adam N).

Jelikož kromě dětí, žije Pan Potužník ve společné domácnosti se svou paní, je nutné vyplnit i následující tabulku. Jedná se o Prohlášení o současném uplatnění/neuplatnění vyživovaných dětí a údaje o další osobě ve společně hospodařící domácnosti, včetně údajů o jejím zaměstnavateli.

V poslední částí je potřeba zaznačit změny v průběhu zdaňovacího období. V případě pana Potužníka je to informace, že prostřední dcera Elena v červnu odmaturovala a poté začala pracovat. Pan Potužník včas oznámil změnu svému zaměstnavateli, který vystavil pro zaměstnavatele manželky Eleny Potužníkové nové potvrzení o uplatnění daňového zvýhodnění panem Potužníkem.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *