Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) kvůli legislativním změnám převedla své bankovní účty k ČNB. Klienti by už o této změně měli být informováni osobním dopisem i na webových stránkách.

Od 10. května 2021 vešel v platnost zákon č.128/2021 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Dochází k rozšíření souhrnných účtů státní pokladny včetně účtů Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. VZP si musí zřídit nové účty u České národní banky, převést na ně peněžní prostředky z dosavadních účtů a ty zrušit. Nové bankovní účty v ČNB, které jsou založené pro VZP, vždy začínají na 111, pro jednoduchost je číslování bez předčíslí.

Každá regionální pobočka VZP má zřízené nové bankovní účty. To musí plátce zohlednit, když si bude chtít ověřit na webových stránkách VZP nové číslo účtu pro platbu pojistného. Čísla bankovních účtu v ČNB už oznámila VZP plátcům dopisem. Ty byly rozesílány již na začátku prosince 2021. V tuto dobu začala VZP tisknout i nová čísla bankovních účtů v ČNB na poštovní poukázky typu A, na vyúčtování plátců a na případné platební výměry či výkazy nedoplatků.

Vybraná regionální čísla bankovních účtů:

 • Praha a Středočeský kraj
  • Pojistné samoplátců (OSVČ a OBZP): 1112001221/0710 | variabilní symbol: číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka)
  • Pojistné zaměstnavatelů: 1111009221/0710  | variabilní symbol: číslo plátce (IČ + dvě čísla přidělená VZP)
  • Penále a pokuty:  1113004221/0710 | variabilní symbol: číslo pojištěnce nebo plátce
 • Jihomoravský kraj
  • Pojistné samoplátců (OSVČ a OBZP): 1112001651/0710 | variabilní symbol: číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka)
  • Pojistné zaměstnavatelů: 1111009651/0710  | variabilní symbol: číslo plátce (IČ + dvě čísla přidělená VZP)
  • Penále a pokuty: 1113004651/0710 | variabilní symbol: číslo pojištěnce nebo plátce
 • Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký kraj
  • Pojistné samoplátců (OSVČ a OBZP): 1112003761/0710 | variabilní symbol: číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka)
  • Pojistné zaměstnavatelů: 1111000761/0710  | variabilní symbol: číslo plátce (IČ + dvě čísla přidělená VZP)
  • Penále a pokuty: 1113006761/0710 | variabilní symbol: číslo pojištěnce nebo plátce
 • Další kraje naleznete na stránkách VZP

Stejně jako dosud jsou pro výběr pojistného používány samostatné bankovní účty v ČNB pro pojistné zaměstnavatelů a samoplátců a také účet pro platby penále a pokut, který je stejný pro všechny kategorie plátců.

S převedením platebních účtů do ČNB se nemění identifikace plateb pojistného, kterou plátce zadává na příkazu k úhradě.

 • Variabilním symbolem je pro OSVČ a OBZP rodné číslo nebo přidělené ID plátce u cizinců.
 • Variabilním symbolem pro platby zaměstnavatele je IČ doplněné na 9. a 10. místě přiděleným dvojčíslem.
 • Při platbě úhrady platebního výměru nebo výkazu nedoplatků používá plátce ve variabilním symbolu číslo o deseti znacích, které je uvedené na vyměření dluhu a jako specifický symbol uvede své rodné číslo či IČ doplněné o dva znaky na konci. Při bezhotovostní platbě je konstantní symbol 0558 a při platbě poštovní poukázkou 0379.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *