Příspěvek na dopravu byl dříve poskytován rodinám s nezaopatřeným dítětem, které dojíždí na základní, střední nebo vysokou školu mimo obec, v níž má dítě trvalé bydliště. V případě docházky do základní školy náležel všem rodinám, v případě vyššího stupně školy náležel rodinám s nízkými příjmy. Tento příspěvek byl však zrušen a nahrazen tarifem zlevněného jízdného, který mohou žáci a studenti využívat.

V současnosti bývá pojmem příspěvek na dopravu označován příspěvek na dojíždění do práce (oficiálně příspěvek na podporu regionální mobility nebo příspěvek na dojížďku), tedy příspěvek od státu. Hlavním účelem příspěvku je motivovat nezaměstnané k tomu, aby pro ně dlouhé (a nákladné) dojíždění za prací nebylo překážkou. Maximální měsíční výše příspěvku je 3.500,– Kč, jedná se tedy o poměrně štědrou dávku. Příspěvek lze přitom využít na celou řadu dalších nákladů, které dojížděním mohou vznikat.

Příspěvek na dopravu také existuje jako příspěvek od státu pro lidi se zdravotním postižením v podobě příspěvku na mobilitu.

Příspěvek na dopravu (dojíždění) do zaměstnání a práce pro rok 2018: až 3.500,– Kč měsíčně

Příspěvek na dopravu (dojíždění) do zaměstnání a práce pro rok 2018: až 3.500,– Kč měsíčně

Kdo má na příspěvek na dojíždění nárok

Podmínky pro získání příspěvku jsou následující

 • Místo zaměstnání je mimo obec, ve které zaměstnanec (žadatel) trvale bydlí
 • Zaměstnanec (žadatel) musí se zaměstnavatelem podepsat pracovní smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou, ale platnou déle než 12 měsíců
 • Zaměstnanec (žadatel) musí být vedený alespoň 5 měsíců na Úřadu práce
 • Zaměstnanec (žadatel) musí doložit, že nemá žádné dluhy (exekuci)
 • Od listopadu 2016 mají na příspěvek nárok lidé ze všech krajů České republiky

Naopak nárok nemá ten, kdo

 • u stejného zaměstnavatele již v minulosti (posledních 24 měsících) pracoval,
 • dojíždí do zahraničí (kromě žadatelů z Moravskoslezského kraje) nebo
 • pokud je jeho mzda vyšší než 1,5násobek průměrné hrubé mzdy (41.580,– Kč pro rok 2018).

Výše příspěvku na dojíždění pro rok 2018

Maximální výše může dosáhnout až 3.500,– Kč měsíčně a odvíjí se od dojezdové vzdálenosti do zaměstnání.

Dojezdová vzdálenostVýše příspěvku
do 10 km1.000,– Kč*
10–25 km1.500,– Kč
25–50 let2.500,– Kč
nad 50 km3.500,– Kč

*Při dojezdové vzdálenosti do 10 km je příspěvek vyplacen pouze pokud neexistuje spojení veřejnou dopravou.

K jakým účelům lze příspěvek využít

Příspěvek není nutné využít na typické cestovní náklady jako lístky na vlak či benzín, ale je možné jej použít i pro hlídání dětí, které si musíte zajistit, protože vám cesta z práce trvá dlouho.

 • Cestovní náklady (benzín, nafta, lístky na vlak, autobus)
 • Náklady vzniklé dlouhou dobou cesty ze zaměstnání (hlídání dětí)
 • Náklady spojené s ubytováním v místě zaměstnání

Výplata příspěvku přitom probíhá pouze zpětně až po předložení výplatního listu od zaměstnavatele.

Jak podat žádost a příspěvek na dojíždění do zaměstnání získat

Pro získání příspěvku na dojíždění do zaměstnání postupujte následovně:

 1. Před nástupem do zaměstnání podejte vyplněnou žádost Příspěvek na dojížďku spolu s pracovním smlouvou v novém zaměstnání na Úřadě práce, na kterém jste evidován(a)
 2. Po obdržení výplatního listu se dostavte na úřad a požádejte zpětně o výplatu příspěvku

Kde se dozvědět více informací?

Oficiální informace o přídavku na dítě

Formuláře online

Diskuze k příspěvku má už 68 komentářů

 1. Daniela Odpovědět

  Dobrý den,

  je pravda, že poskytování příspěvku může být sjednáno i od prvního dne následujícího měsíce po vystavení dohody.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *